Meteen naar de content

Einstein Telescope voor bedrijven

Wilt u bijdragen aan de ontwikkeling van de Einstein Telescope? Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren, bestaan er diverse projecten en programma’s voor bedrijven.

R&D-regeling voor hightech bedrijven

Het ET valorisatieprogramma is bedoeld voor samenwerkingverbanden van hightech bedrijven. Bedrijven kunnen vanaf het najaar van 2023 een aanvraag indienen voor een van de technologiedomeinen. Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor (Nederlands) Limburg LIOF voert de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW, Nikhef en de Provincie Limburg (NL). De drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) zoeken landelijk aansluiting bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten. Samen het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gebouwd aan consortia.

ET2SMEs: grensoverschrijdende innovatie

Het Interreg-project ET2SMEs is een grensoverschrijdend project dat zich richt op bedrijven in de Euregio Maas-Rijn en omliggende regio’s. Het slaat de brug met lopende projecten en ontwikkelingen. ET2SMEs helpt bedrijven om, samen met kennis- en onderzoeksinstellingen, nieuwe producten, processen en technologieën te ontwikkelen. Die zijn niet alleen relevant voor de Einstein Telescope, maar ook voor andere uitdagende Europese en globale markten, zoals automotive, aerospace en andere hightech-segmenten. ET2SMEs is in maart 2021 gestart en loopt tot eind 2023.

E-TEST: prototype en bodemstudies

Binnen het Interreg-project E-TEST is een prototype gebouwd om de technologie van de telescoop te valideren: een grote spiegel die in een cryogene omgeving (-263 oC, 10K) hangt. Daarnaast wordt ondergronds onderzoek uitgevoerd om de geologie van de Euregio Maas-Rijn in kaart te brengen en te modelleren. Op basis hiervan kunnen we het optimale ontwerp en de optimale locatie van de toekomstige Einstein Telescope bepalen. Dit project vormt een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijke kennisopbouw en zal een grote economische impact hebben op het MKB / KMO’s in de Euregio Maas-Rijn. Dit project wordt eind 2023 afgesloten.

Vlaamse initiatieven

In Vlaanderen startte begin 2023 aan het Fonds Wetenschappelijk onderzoek (FWO) een projectteam dat is toegewijd aan de voorbereidingsfase van de Einstein Telescope. Het is de prioriteit om het huidige ecosysteem van Vlaamse betrokken kennisinstellingen, bedrijven en (lokale) overheden verder door te ontwikkelen. In eerste lijn ligt de focus vooral bij het informeren van de Vlaamse bedrijven over het project. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de (technologische en andere) vereisten die aansluiten bij de competentie van elk individueel bedrijf.

Daarnaast wordt er druk gewerkt om de valorisatiemogelijkheden van de Einstein Telescope voor Vlaanderen in kaart te brengen en haar voortrekkende rol als kenniseconomie te bestendigen. Ondernemingen worden gestimuleerd om een innovatiesprong te maken voor de ontwikkeling van componenten voor de Einstein Telescope. Dit kan onderzoek zijn ter voorbereiding op onze kandidatuurstelling, maar ook de ontwikkeling van componenten die nadien in de Einstein Telescope gebruikt worden.

Contacten voor bedrijven

Wilt u meer weten over de regelingen of de samenwerkingsmogelijkheden verkennen? Binnen de Euregio Maas-Rijn zijn diverse aanspreekpunten voor bedrijven en onderzoekers.

Nederland:

Vlaanderen:

Wallonië: