Meteen naar de content

Steeds meer kennisinstellingen betrokken bij Einstein Telescope

In september 2018 toonden al tien kennisinstellingen uit België, Duitsland en Nederland hun interesse in het Einstein Telescope project. Inmiddels is die groep gegroeid: afgelopen maandag kwamen vertegenwoordigers van maar liefst zestien onderzoeksinstituten en universiteiten bij elkaar in Maastricht. Ze bespraken de bereikte mijlpalen en de te nemen stappen. De ambitie is om in 2022 een bid te doen voor het hosten van Einstein Telescope in de grensregio van Nederland, België en Duitsland.

Samenwerking in volle gang

Veel van de aanwezigen werken al intensief samen in het kader van Einstein Telescope. Ze doen bijvoorbeeld geologisch onderzoek naar de geschiktheid van de bodem. Daarnaast zetten ze samen een R&D lab op: ETpathfinder. En verder werken ze mee aan het Europese en wereldwijde onderzoek naar zwaartekrachtsgolven. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was om de klokken gelijk te zetten en afspraken te maken over vervolgstappen.

Europese roadmap voor onderzoeksinfrastructuren

Op korte termijn richt de groep wetenschappers zich onder andere op het maken van een voorstel voor de ESFRI-roadmap. Deze roadmap is een overzicht van grootschalige wetenschappelijke infrastructuren in Europa die de moeite waard zijn om in te investeren. Het voorstel wordt gemaakt samen met andere landen in Europa. Beide mogelijke locaties zullen in dit document worden opgenomen: Sardinië en de grensregio van Nederland, België en Duitsland.

Gerelateerd nieuws:

Deel dit artikel