Meteen naar de content

Werkbezoek van parlement Noordrijn-Westfalen in Maastricht

Op maandag 3 augustus kwam een vertegenwoordiging van het parlement van Noordrijn-Westfalen naar Maastricht voor een werkbezoek. De Benelux-groep van de Landtag van Noordrijn-Westfalen wilde zich namelijk laten informeren over de Einstein Telescope. Provincie Limburg was gastheer, en prof. Stefan Hild (Universiteit Maastricht en Nikhef) en prof. Achim Stahl (RWTH Aken) gaven presentaties en uitleg. De hoogleraren vertelden over het baanbrekende onderzoek naar zwaartekrachtsgolven, de grote doorbraken van de afgelopen jaren, en de stappen die zijn gezet om de Einstein Telescope te realiseren.

ESFRI-routekaart en kandidatuur

Het grensgebied van Duitsland, België en Nederland (Euregio Maas-Rijn) is één van de twee mogelijke locaties voor de ondergrondse zwaartekrachtsgolfdetector. De komende maanden zullen Europese landen zich uitspreken over een voorstel om de Einstein Telescope in 2021 een plek te geven op de ESFRI-roadmap. Dit is een Europese routekaart voor grote onderzoeksinfrastructuren. Als de Einstein Telescope op deze roadmap staat, zullen België, Duitsland en Nederland samen moeten besluiten of ze zich kandidaat stellen om de infrastructuur te huisvesten. De keuze voor de vestigingslocatie wordt rond 2024 gemaakt.

De Euregio Maas-Rijn en het Benelux-parlement hebben inmiddels de nationale regeringen verzocht om zowel de aanvraag voor de ESFRI-roadmap als de kandidatuur van de regio te steunen. Provincie Limburg en Noordrein-Westfalen steunen de onderzoeksinstituten. De Euregio is inmiddels ook volop bezig met de stappen tot een kandidatuur. Sinds 2016 is al voor 40 mln. euro geïnvesteerd in benodigde euregionale onderzoeksprojecten en onderzoekscapaciteiten.

Van bodemstudies en economische impact tot ETpathfinder

De parlementariërs kregen op 3 augustus een divers programma, zodat ze kennis konden nemen van alle onderwerpen rondom de Einstein Telescope. Eén van de onderwerpen was geologie. De ondergrondse Einstein Telescope stelt namelijk bepaalde eisen aan de bodem. In 2019 bleek dat de bodem van de Euregio Maas-Rijn stil genoeg is voor de Einstein Telescope. De komende jaren wordt de bodem in de regio verder in kaart gebracht. Dit gebeurt onder andere met het project E-TEST. Informatie over de bodem is belangrijk als grondslag voor een kandidatuur.

Ook de economische impact van de Einstein Telescope kwam aan bod. Naar verwachting genereert elke geïnvesteerde euro een total output van 3,6 euro. Ook is de inschatting dat de bouw van de Einstein Telescope in totaal 34.000 manjaren aan werkgelegenheid creëert.

Een economische impactstudie laat zien dat de verwachte economische effecten van Einstein Telescope in de euregio groot zijn. Zo levert het 500 directe en 1150 indirecte banen op. In de studie is de Einstein Telescope vergeleken met andere onderzoeksinfrastructuren, waaronder CERN. Dit geeft een goed beeld van innovatieve clusters, hightech industrie en economische groei die rond wetenschappelijke infrastructuren ontstaat. Verder is gesproken over sleuteltechnologieën, de innovatiepotentie van de Einstein Telescope en de kracht van de high-tech industrie in België, Nederland en Noordrein Westfalen.

De parlementariërs bezochten tot slot de locatie waar nu de ETpathfinder wordt gebouwd. In dit R&D-lab voor zwaartekrachtsgolfdetectoren, zullen onderzoeksinstituten en bedrijven de komende jaren samen technologische uitdagingen onderzoeken en uitwerken.

collage werkbezoek aan Maastricht

Game changer voor de regio

Tijdens zijn uitleg gaf professor Hild aan dat de Einstein Telescope een game changer is voor de regio. Het is een unieke kans voor een langetermijninvestering, die de regio op de kaart zet als grensoverschrijdende onderzoeks- en innovatieregio. Er is nu al grote interesse van bedrijven om samen te werken, onder andere in de lopende onderzoeksprojecten E-TEST en ETpathfinder. Ook bereiden onderzoeksinstellingen en bedrijven samen een projectaanvraag voor voor de volgende Interreg-EMR-subsidieronde. Dit is ter ondersteuning van de 20 miljoen euro aan innovatieve orders die voortkomt uit de projecten E-TEST en ETpathfinder. Het voorgenomen project zou bedrijven in de euregio beter in staat stellen om mee te dingen naar deze orders.

Een terugkerend gespreksthema tijdens het werkbezoek waren programma’s voor innovatie en economische groei. Die zijn bedoeld om in de toekomst in Europa economische groei aan te jagen, en bieden mogelijk ook kansen voor de Einstein Telescope. Daarbij stonden de aanwezigen ook stil bij de nationale en federale procedures die een rol spelen bij afwegingen over een kandidatuur.

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel