Meteen naar de content

Einstein Telescope EMR: work in progress

Tijdens een sessie op 18 oktober in Maastricht werden vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheid en ontwikkelingsmaatschappijen bijgepraat over de voortgang richting Einstein Telescope EMR.

Op uitnodiging van Stan Bentvelsen en Guido Derks van de Nederlandse projectgroep Einstein Telescope EMR waren meer dan veertig vertegenwoordigers van kennisinstellingen, landelijke overheden, provincies, regio’s, de Euregio Maas-Rijn, universiteiten en ontwikkelingsmaatschappijen uit Nederland, België en Duitsland op 18 oktober naar Maastricht gekomen. Al deze partners in het project vertelden welke stappen ze inmiddels hebben gezet op weg naar het gezamenlijke bidbook voor de Einstein Telescope Euregio Maas-Rijn.

De algemene conclusie was dat er al veel werk is verzet, maar ook dat er de komende tijd nog de nodige uitdagingen wachten. Grootste gemene deler tussen al die verschillende disciplines: de overtuiging dat er over enige tijd een ijzersterke propositie ligt die ervoor zorgt dat de Einstein Telescope in het grensgebied van Nederland, België en Duitsland wordt gebouwd.

Deel dit artikel