Meteen naar de content

Vlaanderen versterkt ambitie om Einstein Telescoop naar de regio te halen

Een week na de aankondiging dat de Vlaamse minister van Wetenschapsbeleid Jo Brouns zes miljoen euro investeert in de ontwikkeling van essentiële technologieën voor de Einstein Telescoop, maakt hij nu ook twee miljoen euro vrij voor de uitbouw van een projectteam en de uitvoering van studies die de komst van deze internationale onderzoeksinfrastructuur moeten voorbereiden.

De komende jaren moet duidelijk worden of we erin slagen om de Einstein Telescoop naar de Euregio Maas-Rijn – de grensregio van België, Nederland en Duitsland – te halen. Deze wetenschappelijke topinfrastructuur wordt een uniek ondergronds observatorium waar wetenschappers gedurende een halve eeuw fundamentele vragen over de kosmos zullen kunnen onderzoeken aan de hand van zwaartekrachtsgolven.

De hoogtechnologische vereisten van de Einstein Telescoop zullen een sterke innovatieve kenniseconomie tot ontwikkeling brengen, met een aanzienlijke socio-economische return tot gevolg. Naast de drie buurlanden overweegt ook het Italiaanse Sardinië een kandidatuur voor de bouw van deze faciliteit.

Uitbouw projectteam

‘Om onze kandidatuur zo sterk mogelijk te onderbouwen’, zegt Hans Plets, projectmanager voor de Einsteintelescoop in Vlaanderen, ‘moeten we ons huiswerk grondig maken. Hoe verzekeren we dat we de technologische innovaties voor de Einstein Telescoop maximaal kunnen valoriseren? Wat speelt er op het vlak van ruimtelijke ordening? Hoe betrekken we de burger maximaal in dit fascinerend project?’

Door nu twee miljoen vrij te maken, kan Vlaanderen expertise aan boord brengen om deze en vele andere vragen tijdig aan te pakken, in samenwerking met de andere partners uit de Euregio Maas-Rijn.

Oprichting ET Stuurgroep Vlaanderen

De regering besliste ook om een Stuurgroep ET Vlaanderen op te richten. Hans Plets: ‘In de Stuurgroep brengen we vertegenwoordigers uit de kennisinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven bij elkaar om samen een sterk ecosysteem rond de Einstein Telescoop te bouwen.’

Sterk engagement

Daarmee krijgt het engagement van de Vlaamse regering voor de Einstein Telescoop steeds vastere vorm. Samen met eerder toegekende financiering en de 6 miljoen euro voor het wetenschappelijk ET-consortium in Vlaanderen waartoe begin december 2022 besloten werd, heeft de Vlaamse regering intussen meer dan 13 miljoen vrijgemaakt voor de Einstein Telescoop.

Brouns: ‘Vlaanderen moet ambitieus durven zijn. Mijn bezoek aan CERN in september heeft het mij meer dan ooit doen beseffen: de kans om een wetenschappelijke infrastructuur van wereldfaam in je achtertuin te bouwen, mag je echt niet laten schieten. Dit is een trein die maar een keer stopt. Vlaanderen zal ze niet missen.’

Deel dit artikel