Meteen naar de content

Provincie Limburg (NL): verbod windturbines in zoek- en beschermingsgebied Einstein Telescope

Het Limburgs Parlement (Provinciale Staten van Nederlands Limburg) staat geen bouw of vergunningverlening voor windturbines, voor mijnbouw en ontgrondingen toe in het zoekgebied van de Einstein Telescope en in een zone van 10 kilometer eromheen. Dit besluit is genomen om risico’s op bodemruis uit te sluiten en daarmee de concurrentiepositie van deze locatie voor het observatorium optimaal te beschermen.

Met dit besluit scharen bestuur en politiek zich achter de brief van het Nederlandse onderzoeksinstituut Nikhef van mei 2022, waarin is gevraagd geen ontwikkelingen toe te staan die mogelijk extra bodemruis zouden kunnen veroorzaken in de diepere lagen waar de Einstein Telescope gevestigd zal worden.

Het voorstel om hiervoor de provinciale verordeningen aan te passen, kon op een overgrote meerderheid rekenen in het Limburgs Parlement.

Ook werd een aanvullende motie aangenomen waarin werd uitgesproken dat de Einstein Telescope geen enkele nadelige hinder mag ondervinden van bestaande of nieuwe windturbines. In diezelfde motie wordt gevraagd alternatieven te zoeken om de regionale energie-opgave te realiseren.

Foto: Aron Nijs

Deel dit artikel