Meteen naar de content

ERT-meting brengt bodemopbouw in kaart

Een stabiele bodem is een van de belangrijkste voorwaarden voor de bouw van de Einstein Telescope. De zachte dempende bovenlaag en een harde onderlaag zijn daarvoor prima uitgangspunten. Dat is niet voldoende voor de geologen van het projectbureau Einstein Telescope. Die willen meer weten over de bodem om uiteindelijk tot goede voorstellen te komen voor de hoekpunten van de uiteindelijk driehoek van het ondergronds observatorium.

Een zogenoemde ERT-meting (Electrical Resistivity Tomography) is daartoe een van de instrumenten. Dat is een geo-elektrische meting om tot ongeveer 100 meter diepte een indruk te krijgen van de bodemopbouw. Zo ontstaat een nauwkeuriger beeld van de rotslagen en eventuele breuken daarin.

In Sint Pieters Voeren (gemeente Voeren, Belgisch Limburg) hebben wetenschappers van de universiteiten van Luik en Leuven in april enkele dagen zo’n ERT-meting uitgevoerd. Dat gebeurt door eerst een 5 milimeter dikke kabel over enkele honderden meters over een veld uit te rollen. Aan die kabel zitten elke vijf meter elektrodes, die te vergelijken zijn met tentharingen. Die elektrodes worden vervolgens aan een accu en een veldcomputer gehangen. Met deze kabel wordt tijdens de meting een uur lang een heel zwak elektrisch veld in de bodem opgewekt.

De resultaten van deze ERT-meting worden de komende tijd geanalyseerd.

Deel dit artikel