Meteen naar de content

Deutsches Zentrum für Astrophysik en Nikhef: intensieve samenwerking op gebied van research

Het Deutsches Zentrum für Astrophysik (DZA) en Nikhef gaan samenwerken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek voor de Einstein Telescope. De krachtenbundeling moet beide instituten een leidende  positie opleveren bij de ontwikkeling van het wetenschappelijk instrumentarium voor de Einstein Telescope.

Concreet willen de partners met gezamenlijke voorstellen komen voor nieuwe projecten. Het partnership moet tevens voorkomen dat er op twee plaatsen min of meer dezelfde wetenschappelijke inspanningen worden gedaan.  Nikhef is de wetenschappelijk partner binnen het projectbureau dat werkt aan de haalbaarheid van de Einstein Telescope in het grensgebied van Duitsland, België en Nederland (Euregio Maas-Rijn). DZA gaat in de Duitse deelstaat Saksen een instituut bouwen voor astrofysica, technologie en digitalisering.

De intentie-overeenkomst werd ondertekend door Günther Hasinger (DZA) en Stan Bentvelsen (Nikhef), in het bijzijn van Stephan Satijn, Katharina Henjes-Kunst en Guido Derks. Foto’s: Michaela Rehle

Ondertekening

De komende tijd wordt besproken hoe de samenwerking vorm krijgt. Voortbouwend op het succes van het DZA en Nikhef-projecten kunnen ook nog andere Europese instituten aanhaken. Deze intentie-overeenkomst staat los van de haalbaarheidsstudie voor de kandidatuur voor de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn.

De ondertekening van de intentie-overeenkomst vond vandaag plaats in München tijdens de een door de Provincie Limburg (NL) georganiseerde bijeenkomst over de Einstein Telescope op de internationale beurs Expo Real. Namens DZA ondertekende prof. dr. Günther Hasinger, initiatiefnemer van de DZA, de intentie-overeenkomst. Voor Nikhef zette prof. dr. Stan Bentvelsen zijn handtekening. Stan Bentvelsen is directeur van Nikhef en wetenschappelijk directeur van het projectbureau Einstein Telescope EMR.

“De ontwikkeling van technologie voor de Einstein Telescoop is een van de belangrijkste projecten voor het nieuw opgerichte DZA. We zijn daarom erg blij dat we deze samenwerkingsovereenkomst kunnen ondertekenen aangezien Nikhef een van de toonaangevende instellingen is die de Einstein Telescope ondersteunt.”

Prof. dr. Günther Hasinger – Deutsches Zentrum für  Astrophysik (DZA)

“De ondertekening vandaag is een logische stap in de wetenschappelijke samenwerking die wij vanuit Nikhef al met veel collega-instituten hebben. De samenwerking met onze Duitse collega’s betekent dat we veel kennis kunnen delen en samen ontwikkelen. Deze samenwerking maakt ons samen sterker en gaat Nikhef helpen om onze ambities voor de Einstein Telescope waar te maken.”

Prof. dr. Stan Bentvelsen – Nikhef

“Duitsland speelt een belangrijke rol bij de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn. Samenwerking op dit hoge wetenschappelijke niveau is daarom ook van groot belang om te komen tot sterk bidbook en speelt daarmee uiteindelijk over enkele jaren ook een belangrijke rol bij de vraag of deze euregio als locatie voor de Einstein Telescope wordt gekozen.”

Gedeputeerde Stephan Satijn – Provincie Limburg (NL)
Deutsches Zentrum für  Astrophysik

Het DZA is een gezamenlijk initiatief op het gebied van astronomie en astrodeeltjesfysica in Duitsland, ondersteund door de grote Duitse wetenschappelijke organisaties. In september 2022 kreeg het DZA groen licht om in Saksen een grootschalig onderzoekscentrum te bouwen met een toekomstgericht wetenschappelijk programma, een centrum voor digitalisering dat datastromen van astronomische observatoria over de hele wereld zal samenbrengen. De opbouw van het DZA is dit jaar begonnen en zal in 2035 zijn volledige omvang hebben bereikt. Na de opstartfase is een jaarlijkse financiering van ongeveer 170 miljoen euro gepland voor de eindfase met meer dan 1000 werknemers.

Nikhef

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica in Nederland, dat naar antwoorden zoekt op de grote natuurkundige vragen van deze tijd. Wetenschappers en technici werken samen om nieuwe antwoorden op deze vragen te vinden. Nikhef is gevestigd in Amsterdam, maar een groot deel van het onderzoek van Nikhef vindt plaats bij de deeltjesversneller van CERN in Zwitserland. Nikhef is een samenwerkingsverband van universiteiten in Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Groningen en de stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Bij Nikhef wordt onderzoek gedaan op het gebied van deeltjesfysica en astrodeeltjesfysica.

Deel dit artikel