Meteen naar de content

Belgisch Klimaat Parlement denkt mee over duurzaamheid Einstein Telescope

Hoe kunnen bij de bouw en later bij de ontmanteling van de Einstein Telescope materialen worden hergebruikt en welke duurzame bestemming kan voor het afgegraven materiaal worden gevonden? Hoe kan afval- en pompwater het beste worden behandeld? Hoe pakken we de energievoorziening aan?

Het zijn enkele van de vele vragen waarop het projectbureau Einstein Telescope EMR de komende jaren een antwoord moet vinden. Duurzaamheid is immers een belangrijk onderwerp op weg naar een sterk bidbook. Het onderwerp stond recent ook centraal tijdens een bijeenkomst van het Klimaat Parlement in het Vlaamse Zoersel. De ontmoeting leverde de nodige tips op en er bleek veel animo van ondernemers om aan vervolgsessies te willen deelnemen.  

Het Klimaat Parlement is ontstaan toen een aantal ondernemers uit de regio’s Antwerpen en de Kempen uit bezorgdheid over het klimaat hun netwerken in stelling brachten om gezamenlijk oplossingen rond de klimaatproblematiek te bedenken. De formule is eenvoudig: heb je een product of vraag dat je duurzaam of klimaatvriendelijk wil uitwerken, leg het dan voor aan het Klimaat Parlement. Met 200 ondernemers in de zaal levert dat vrijwel altijd een sterk advies en veel steun op.

Tijdens de bijeenkomst in Zoersel nam Jürgen van Gorp de presentatie over de Einstein Telescope voor zijn rekening. Hij werkt via het Vlaamse FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek) aan valorisatie van technieken die bruikbaar zijn voor de telescoop en zoekt daarvoor innovatieve bedrijven die daarbij een rol kunnen spelen. Het FWO is de Vlaamse partner binnen het projectbureau, dat namens vanuit België, Nederland en het Duitse Noordrijn-Westfalen Duitsland aan de haalbaarheid en vervolgens aan het bidbook werkt.

De vragen van de leden van het Klimaat Parlement aansluitend aan de presentatie gingen niet alleen over duurzaamheid, maar ook over de wetenschappelijke waarde en het nut van de telescoop. Op het gebied van milieu en duurzaamheid kon de ‘Einstein-equipe’ al de nodige adviezen optekenen. Ook meldden zich veel ondernemers voor de verdere opvolging van het duurzaamheidsaspect waarin de UHasselt het voortouw zal nemen. De UHasselt speelt vanuit het projectbureau een coördinerende rol ten aanzien van de verschillende initiatieven die moeten leiden tot een duurzame Einstein Telescope in het grensgebied van België, Nederland en Duitsland.

Deel dit artikel