Meteen naar de content

Conclusie bijeenkomst in Berlijn: ‘Hele EU profiteert van Einstein Telescope’

Op donderdag 26 oktober kwamen onderzoekers, bestuurders en politici uit Nederland, België en Duitsland samen bij het Max Planck Institute in Potsdam-Berlijn. De bijeenkomst was georganiseerd door het OWA (netwerk van Onderwijs- en Wetenschapsattachés), onderdeel van de Nederlandse ambassade in Berlijn. Naast demissionair minister Robbert Dijkgraaf, waren vanuit het projectbureau Einstein Telescope EMR directeur Stan Bentvelsen (Nikhef) en Hans Plets (FWO Vlaanderen) uitgenodigd om zitting te nemen in het expertpanel.

De paneldiscussie ging over het belang van de Einstein Telescope voor de grensregio en de kansen die er zijn voor de wetenschap, technologie en economie. Op de lange termijn zullen niet alleen de drie landen, maar de hele EU profiteren van de komst van de Einstein Telescope, was een van de conclusies.

Het expertpanel met minster Robbert Dijkgraaf, Achim Stahl (RWTH Aken), Hans Plets (FWO Vlaanderen) en Stan Bentvelsen (Nikhef)

Commitment

Zoals hij de afgelopen al veelvuldig in de media had gedaan, kwam minister Dijkgraaf met een enthousiast pleidooi voor de Einstein Telescope in het grensgebied van België, Nederland en Duitsland. De rol en het commitment van Duitsland daarbij zijn heel belangrijk.

Dat laatste was ook de boodschap van Stan Bentvelsen. De wetenschappelijk directeur van het projectbureau Einstein Telescope EMR: “Om een sterk bidbook neer te leggen en de Einstein Telescope naar deze regio te halen, moeten België, Nederland en Duitsland samenwerken. Ik ben blij vandaag te ervaren dat er vanuit het wetenschappelijke en politieke veld in Duitsland veel belangstelling is voor onze casus. Hopelijk leidt dit ook tot groeiend commitment, zodat we echt als één team kunnen optrekken.”

Hans Plets ging in zijn bijdrage vooral in op de wetenschappelijke en de sociale motivatie om voor de Einstein Telescope te kiezen en die dan te bouwen in de Euregio Maas-Rijn. 

Vanuit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen is overigens al eerder toegezegd mee te betalen aan de bouw van de Einstein Telescope, op voorwaarde dat ook ‘federaal Duitsland’ meedoet. Over de vraag hoe om te gaan met de bouw van nieuwe windturbines gaf Minister Nathanael Liminski (Noordrijn-Westfalen) in een videoboodschap aan dat er vanuit Aken geen stappen worden gezet die de kandidatuur van de Einstein Telescope in de weg kunnen staan. Nieuwe windturbines veroorzaken veel extra ruis, die nadelig zijn voor de metingen van de Einstein Telescope.

De bijeenkomst vond plaats in het Max Planck Institute (Albert Einstein Institut) in Potsdam-Berlijn. Dat is ‘s werelds grootste onderzoeksinstelling op het gebied van de algemene relativiteitstheorie en andere onderwerpen.

Deel dit artikel