Meteen naar de content

“Eén gemeenschappelijk huis op weg naar de Einstein Telescope”

Hans Plets treedt toe tot het directieteam van het Projectbureau Einstein Telescope – EMR. Waar zijn collega’s Stan Bentvelsen en Arjen van Rijn verantwoordelijk zijn voor respectievelijk wetenschappelijke zaken en de bedrijfsvoeringstechnische/financiële onderdelen, is internationale samenwerking een van de thema’s waarop Hans Plets zich gaat richten.

Wie is Hans Plets?

“Belg, Vlaming. Ik heb fysica, sterrenkunde, filosofie en bedrijfskunde gestudeerd aan de KU Leuven. Na die studie mocht ik een tijdlang wetenschappelijk onderzoek doen in de wereld van astrofysica, meteorologie, klimaat en geofysica. Vervolgens heb ik als internationaal manager in de luchtvaart gewerkt, onder meer als managing director van een internationale Training Academy. En momenteel werk ik dus vanuit FWO Vlaanderen voor de Einstein Telescope.”

“Iedereen is ervan overtuigd dat we in één gemeenschappelijk huis met één gemeenschappelijk dak boven het hoofd moeten opereren. Letterlijk over de grenzen heen kijken.”

Hans Plets
Je bent het nieuwe gezicht van de Einstein Telescope?

“Niet overdrijven. Ik prijs me gelukkig met een hybride, maar sterk team van 8 specialisten op diverse gebieden. Ruimtelijke aspecten, bestuur, vergunningen, geologie, de juridische kant, valorisatie en economische kansen, beleidsadvies, omgeving en stakeholdermanagement. Die collega’s zijn niet alleen vanuit Vlaams perspectief aan het werk, maar opereren steeds meer vanuit een internationale focus. Het team is goed bezig te integreren binnen het internationale projectbureau in Maastricht.”

Daar ligt ook de ambitie van Hans Plets?

“Niet alleen die van mij, maar iedereen is ervan overtuigd dat we in één gemeenschappelijk huis met één gemeenschappelijk dak boven het hoofd moeten opereren. Letterlijk over de grenzen heen kijken. Dat is de formule om tot een goed, nee, tot het beste bidbook te komen. Want de enige echte ambitie is om de Einstein Telescope naar onze regio te halen.”

Je draait al een tijd mee in het projectbureau. Wat zie je?

“Hoeveel wil je horen? Er wordt met heel veel kennis, passie en inzet gewerkt. Iedereen gaat voor de topprestatie. Alle spelers willen op hun eigen terrein excelleren, maar dat is niet voldoende. Ze moeten ook samenwerken om tot een integraal product te komen. Daarbij tikt ook de klok van deadlines langzaam door. De vergunningenman moet bijvoorbeeld weten wat de wetenschapper wil en de wetenschapper moet weten hoe groot of klein het speelveld van de vergunningencollega is. Dan gaat het best goed komen.”

Ten slotte?

“Ik denk dat het belang van de Einstein Telescope voor onze regio nauwelijks overschat kan worden. Buitenlandse voorbeelden als het CERN in Genève illustreren het belang van een toekomstgerichte wetenschappelijke infrastructuur. De interactie tussen wetenschap en technologie versnellen de ontwikkeling van een innovatief ecosysteem, met tal van spill-overeffecten die zullen uitdeinen over de drie landen.
Bovendien is zwaartekrachtgolfdetectie het dingetje van de toekomst omdat het ons toegang verschaft tot de 95% van het heelal die verborgen blijft voor onze lichttelescopen. Een onderzoeksfaciliteit van wereldfaam kan jongeren begeesteren om voor STEM- oftewel exacte beta-opleidingen te kiezen. En bij uitbreiding ook brede lagen van de bevolking vertrouwen schenken in ons vermogen om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan.”

Deel dit artikel