Meteen naar de content

Grote kans voor de regio

De Einstein Telescope zal een sterke impuls geven aan zijn omgeving. Kennisinstellingen in de regio bieden een natuurlijke landingsplaats voor toponderzoekers die gebruikmaken van de faciliteit. Ook het bedrijfsleven en de regionale economie hebben voordeel van de bouw en activiteiten rondom de faciliteit. Daarom verkennen onderzoekers, bedrijven en overheid samen de kandidatuur voor de Einstein Telescope.

Opdrachten voor industrie

De Einstein Telescope wordt de gevoeligste detector voor zwaartekrachtsgolven ooit. Dat vraagt om nieuwe technieken voor het coaten en fluisterstil ophangen van de spiegels in de detectorgangen, en de ontwikkeling van ‘s werelds grootste vacuüminstallatie. Actieve controle maakt een nóg grotere precisie mogelijk. De Einstein Telescope belooft een waaier van uitdagende opdrachten voor hightech bedrijven. Die kwalificeren zich met de ontwikkeling en bouw ook voor projecten uit andere bedrijfstakken, en kunnen innovatieve spin-off technologie ontwikkelen.

Afbeelding: LIGO

Knooppunt voor wetenschap

De Einstein Telescope wordt een van de wereldwijde knooppunten voor onderzoek naar zwaartekrachtsgolven. Kennisinstellingen in de regio profileren zich nu al op het gebied van zwaartekrachtsgolven en zijn een natuurlijke landingsplaats voor internationale zwaartekrachtsgolfexperts en hooggekwalificeerde technici die gebruikmaken van de Einstein Telescope. Zo ontstaat een unieke concentratie van wetenschappers in dit baanbrekende nieuwe onderzoeksgebied.

Impuls voor economie

De bouw- en bedrijfsfase van de Einstein Telescope kunnen een enorme impuls geven aan de economie. Volgens een impactstudie uit 2018, levert de faciliteit naar verwachting zo’n 500 directe en 1150 indirecte fte aan banen op. Dat komt bovenop de waarde van ontwikkelde kennis en kunde door deelnemende bedrijven en de ontwikkeling van spin-off technologie. Een waardevolle impuls voor de regionale en nationale economie.

Impactstudie

Technolopis Group heeft de verwachte impact van de Einstein Telescope onderzocht en beschreven in een impactstudie. Ze bekeken verschillende scenario’s, van helemaal niet investeren in de Einstein Telescope tot het hosten van de faciliteit in de regio Eindhoven-Leuven-Aken. De studie laat zien dat het hosten van de Einstein Telescope waarschijnlijk zowel een positief effect heeft op de wetenschappelijke positie van de regio als op de economie. Investeren in R&D-faciliteit ETpathfinder versterkt de samenwerking in de wetenschap en het bedrijfsleven, en levert ook voordeel op in het geval dat de Einstein Telescope niet in deze regio komt.