Meteen naar de content

Projecten

De voorbereidingen en R&D voor de Einstein Telescope vinden deels plaats door projecten in Nederland, België en Duitsland. Hier vind je een overzicht van actuele projecten.

Geologisch onderzoek

In 2024 vindt er geologisch onderzoek plaats in het Belgische en Nederlandse zoekgebied voor de Einstein Telescope. Met proefboringen en zogenoemde geofysisch-seismische onderzoeken wil het projectbureau Einstein Telescope – EMR een beter geologisch beeld van de bodem krijgen.

ETpathfinder: R&D-lab voor zwaartekrachtsgolfdetectoren

ETpathfinder wordt een proeftuin voor technologie voor zwaartekrachtsgolfdetectoren in Maastricht. Er komt een volledige laserinterferometer, die het zelfs mogelijk maakt om verschillende opstellingen en het samenspel tussen onderdelen te testen. Zo draagt ETpathfinder bij aan de ontwikkeling van betere en nieuwe technologieën. Om de Einstein Telescope tot tien keer nauwkeuriger te maken dan bestaande observatoria, […]

Artistieke impressie van een trillingsgedempte spiegel in de E-TEST testfaciliteit. Credit: ULiège / Nikhef / Marco Kraan
E-TEST: bodemstudies en prototype grote siliciumspiegel

Het E-TEST-project bestaat uit twee hoofdonderdelen: bodemstudies en de ontwikkeling van een prototype van een innovatieve siliciumspiegel in Luik. Met de bodemstudies brengen onderzoekers de ondergrond van de Euregio Maas-Rijn beter in kaart, zodat ze kunnen kijken waar de ondergrondse Einstein Telescope zou kunnen komen. De innovatieve diepgekoelde siliciumspiegel is nodig voor de toekomstige Einstein […]

ET Technologies

Het project ET Technologies omvat verschillende aspecten. Binnen dit project werken onderzoekers en bedrijven aan specifieke technologieën voor de Einstein Telescope, bodemonderzoek en spin-off van technologie naar andere sectoren. Het project focust op Nederland en vult ander onderzoek en werk binnen o.a. ETpathfinder, E-TEST en ET2SMEs aan. Eén van de deelprojecten richt zich op duurzaamheid […]

Dutch Black Hole consortium
Dutch Black Hole consortium

Dit is een breed interdisciplinair project in Nederland, dat op verschillende manieren bijdraagt aan onderzoek naar zwarte gaten. Zo gaat een deel over onderzoek met de Event Horizon Telescope (EHT), en over verbetering van bestaande zwaartekrachtsgolfdetector Virgo. Bepaalde delen van het project gaan over de Einstein Telescope, en dragen bij aan het bodemonderzoek, innovatie van […]

Laser bench - credit: Virgo
Third Generation Gravitational Wave Telescope

In dit project slaan 14 Duitse universiteiten de handen ineen om te werken aan technologie voor derde generatie zwaartekrachtsgolfdetectoren, waaronder de Einstein Telescope. Het project werkt onder andere aan het meten van seismische storingen en de ontwikkeling van kristallijne vezels voor de ondersteuning van de grote spiegels. De financiering maakt deel uit van een groter […]

Gravitational waves. Credits: Caltech / JPL / R. Hurt
Verkenning van het donkere heelal met gravitatiegolven

Vier Vlaamse universiteiten bundelen hun expertise in dit project, dat vorm geeft aan het Vlaams Gravitatiegolven-consortium. Daarbij komt expertise bij elkaar op het gebied van theorie, astrofysica, data-analyse, en instrumentatie. Dit is zowel gerelateerd aan bestaande detectoren, als aan toekomstige zwaartekrachtsgolfobservatoria inclusief de Einstein Telescope. Het onderzoek focust op 3 thema’s: precisietests van algemene relativiteitstheorie, […]

SILENT: Seismische isolatie van de Einstein Telescope

Het blijft een uitdaging om zwaartekrachtsgolven te meten, omdat de seismische activiteit van de aarde zelf het signaal kan verstoren. In het project SILENT (Seismic IsoLation of EinsteiN Telescope) werken onderzoekers aan een stabiel platform dat ‘zweeft in de ruimte’ en speciale sensoren die kunnen helpen om het zwaartekrachtsgolfsignaal van ruis te onderscheiden. Om dit […]

Virgo-detector voor zwaartekrachtsgolven. Bron: Virgo
Virgo: physics with gravitational waves

Een aantal Frans-sprekende universiteiten in België werkt binnen dit project aan data-analyse, computing en instrumentatie voor zwaartekrachtsgolfdetectoren. Het gaat dan om bestaande detectoren zoals Virgo, maar ook om de Einstein Telescope. Bij de analyses, uitbreiding van het computing grid en de ontwikkeling van phase cameras, houden onderzoekers namelijk al rekening met toepasbaarheid in de Einstein Telescope.

Afgeronde projecten

De volgende Einstein Telescope-projecten zijn al afgerond.

Socio-economische impactstudie

Technopolis Group onderzocht in 2018 de verwachte impact van de Einstein Telescope in de regio Eindhoven – Leuven-Aachen. De studie laat zien dat het hosten van de Einstein Telescope waarschijnlijk zowel een positief effect heeft op de wetenschappelijke positie als op de economie. Investeren in R&D-faciliteit ETpathfinder levert volgens dit onderzoek zeker voordeel op, zelfs […]