Meteen naar de content

Ministers geven groen licht voor vorming consortium Einstein Telescope EMR

Tijdens de ET Ministersconferentie in Brussel op 26 september 2023 hebben afgevaardigden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen afgesproken de voorbereidingen te treffen voor een gezamenlijk consortium om de Einstein Telescope in de Euregio Maas-Rijn te vestigen. Dat consortium richt zich op het verder uitwerken van de verantwoordelijkheden en betrokkenheid van alle bestuurslagen die een rol spelen bij de kandidatuur vanuit de drie landen.

Door het ondertekenen van een intentieverklaring over die samenwerking gaven de ministers uit België, Nederland en Noordrijn-Westfalen hiervoor 26 september in Brussel het groene licht. De verklaring gaat over de manier waarop de grensoverschrijdende samenwerking bij de voorbereidingen tot en met het indienen van een bidbook voor de Einstein Telescope vorm krijgt.  Een ambtelijke taskforce heeft de opdracht gekregen de voorstellen voor het consortium uit te werken.

De overeenkomst is het bestuurlijke vervolg van de afspraak uit december 2022 in Bonn, toen ministers en gedeputeerden hebben afgesproken een taskforce op te zetten om de samenwerking tussen de drie landen op diverse overheidsniveaus te bevorderen.

Gastheer Jo Brouns, de Vlaamse minister van Innovatie, spreekt de afgevaardigden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toe.
(c) Kabinet Brouns
Gastheer Jo Brouns, de Vlaamse minister van Innovatie, spreekt de afgevaardigden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen toe. (c) Kabinet Brouns

Voortgang

De Vlaamse minister van Innovatie Jo Brouns was gastheer van de bijeenkomst: “Ik heb vandaag veel positieve energie gevoeld om van het project Einsteintelescoop een succesverhaal te maken. De wil is er om er samen iets van te maken, met de overheden, met de kennisinstellingen en met de bedrijven. Ik zal dit project, dat zo belangrijk is voor Limburg, voor Vlaanderen, voor België, Nederland en Noordrijn-Westfalen, van dichtbij blijven opvolgen, in het besef dat we iets unieks aan het uitbouwen zijn.”

De overeenkomst is ondertekend door ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden vanuit federaal België, Wallonië, Vlaanderen, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, de Nederlandse regering en de Nederlandse Provincie Limburg.

Lees meer in het persbericht over de overeenkomst

Ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ondertekenden vandaag een intentieverklaring over de route naar de gezamenlijke officiële kandidatuur (het ‘bidbook’) van de drie landen om de Einstein Telescope te huisvesten.
(c) Kabinet Brouns
Ministers, staatssecretarissen en gedeputeerden uit België, Nederland en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen ondertekenden vandaag een intentieverklaring over de route naar de gezamenlijke officiële kandidatuur (het ‘bidbook’) van de drie landen om de Einstein Telescope te huisvesten. (c) Kabinet Brouns
Deel dit artikel