Meteen naar de content

Einstein Telescope Education Centre officieel geopend

Op 25 juni 2024 is in Discovery Museum in Kerkrade het Einstein Telescope Education Centre (ETEC) geopend. In dit centrum gaan middelbare scholieren vanaf schooljaar ’24-’25 aan de slag met een dagvullend lesprogramma dat helemaal in het teken staat van de wetenschap achter de Einstein Telescope.

Met het ETEC willen Discovery Museum en partners voorsorteren op een keuze voor een bètastudie, zodat wetenschappelijk talent voor de regio behouden blijft. De scholieren van nu zijn straks de wetenschappers die werken aan de Einstein Telescope, als de beslissing voor de bouw positief uitvalt voor de Euregio Maas-Rijn. Het programma voor het ETEC is inhoudelijk ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Maastricht en sluit aan bij de natuurkundelessen op school.

Demonstratiecollege met dr. Gideon Koekoek als ‘pepper ghost’

Officieel geopend

Na openingswoorden van Rianne Letschert, voorzitter College van Bestuur van de Universiteit Maastricht, Elianne Demollin-Schneider, gedeputeerde voor onderwijs van de Provincie Limburg en Bruno Maquart, president van Ecsite, de Europese vereniging van science centra, vond er onder leiding van wetenschapscommunicator Yvonne Smit een panelgesprek plaats over hoe wetenschappelijk en technologisch talent ontwikkeld en behouden kan worden. Hierna verklaarden Elianne Demollin-Schneiders, Gideon Koekoek (Associate Professor of Physics, Universiteit Maastricht) en Hans Gubbels (algemeen directeur, Discovery Museum) het ETEC voor geopend met een vereenvoudigde nabootsing van zwaartekrachtsgolven.

Gideon Koekoek, Hans Gubbels en Elianne Demollin-Schneiders doen de officiële opening

Gevarieerd programma

Vanaf begin september zijn schoolgroepen (bovenbouw VO met profiel natuur & techniek of natuur & gezondheid) welkom voor een lesdag in het ETEC. Dit programma bestaat uit de film ‘Spacetime’, waarin een bijzondere blik op het universum geboden wordt. De film verhaalt over de oneindige ruimte, waarvan we de geheimen straks met behulp van de Einstein Telescope een stukje kunnen ontrafelen. Vervolgens staat een interactief demonstratiecollege op het programma, waarin dr. Gideon Koekoek als ‘pepper ghost’ uitleg geeft over de principes achter de Einstein Telescope. Een ‘real live’ explainer licht dit toe met experimenten. In verschillende workhops wordt telkens een ander onderdeel van de Einstein Telescope onder de loep genomen, waaronder trillingen, geofysica, lasers en data. Tot slot kunnen de leerlingen de in de workshops verkregen resultaten verwerken in een creatieve presentatievorm, zoals een toneelstuk, een vlog of een podcast.

De film ‘Spacetime’ gaat over de oneindige ruimte

Kosteloos voor schoolgroepen

Het Einstein Telescope Education Centre is tot stand gekomen met bijdragen van Universiteit Maastricht, Provincie Limburg, Mplooi Foundation, Gemeente Kerkrade, Projectbureau Einstein Telescope-EMR/Nikhef en Dutch Black Hole Consortium. Het programma in het ETEC kan dankzij steun van de partners kosteloos worden aangeboden aan schoolgroepen. Per schooljaar kunnen 1000 leerlingen een bezoek brengen. Het ETEC blijft drie jaar in bedrijf. Meer informatie over het brengen van een bezoek is te vinden op discoverymuseum.nl.

Deel dit artikel