Meteen naar de content

ET valorisatieprogramma

Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope te stimuleren gaat binnenkort het ET valorisatieprogramma van start. Nederlandse hightech bedrijven kunnen gebruik maken van deze R&D-regeling.


Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Limburg LIOF voert landelijk de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW, Nikhef en de Provincie Limburg. Met drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) wordt landelijk aansluiting gezocht bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten en samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen gebouwd aan consortia. Doel van het programma is om de kandidatuur voor de komst van de Einstein Telescope te versterken.


R&D-regeling Einstein Telescope

Een van de eerste concrete ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programma is een R&D-regeling die binnenkort gelanceerd wordt voor Nederlandse hightech bedrijven. Hiervoor is € 12,085 miljoen beschikbaar. De regeling zal openstaan voor samenwerkingsverbanden (consortia) rondom vijf technologiedomeinen die relevant zijn voor de Einstein Telescope. Deze domeinen zijn:

1. Trillingvrij koelen: ontwikkeling van trillingvrij afkoelen van spiegels tot temperatuur 10-
    20 K.
2. Vacuümtechnologie: kostenbesparingen van het vacuümsysteem en ontwerp van
    productiefaciliteit en installatiescenario.
3. Trilling demping: ontwikkeling van optimale combinatie van passieve en actieve
    trilling demping.
4. Optica: ontwikkeling van grote Si-spiegels en coating voor toepassing bij temperatuur 10-
    20 K.
5. Technische deformaties: ontwikkeling van technologie om thermisch geïnduceerde
    deformaties te monitoren en compenseren.

De consortia kunnen bestaan uit startups en MKB’ers, grote bedrijven en kennisinstellingen. Door samen te werken met deze diverse partijen, hoopt de regeling de samenwerking tussen verschillende spelers in het innovatie-ecosysteem te bevorderen en de ontwikkeling van baanbrekende technologieën te versnellen. Hierbij wordt ook gekeken naar toepassingen en applicaties in andere gebieden en sectoren.