Meteen naar de content

Vlaams-Nederlandse Top: intensievere samenwerking rond Einstein Telescope

Tijdens de tweejaarlijkse Nederlandse-Vlaamse Top, op 31 januari in ‘s-Hertogenbosch (NL), waren de Einstein Telescope en de kandidatuur van de Belgisch-Nederlands-Duitse grensregio voor dit observatorium belangrijke gespreksthema’s op het hoogste politieke niveau. De Vlaamse minister van Economische Zaken, Jo Brouns en zijn Nederlandse collega, minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bespraken de ontwikkelingen op dit gebied.

Ook tijdens het afsluitende diner noemden de Nederlandse premier Mark Rutte en minister Dennis Wiersma (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) de Einstein Telescope als een van de belangrijke grote projecten voor de toekomst. De Nederlandse minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), die zich vanuit wetenschap en onderwijs bijzonder sterk maakt voor de Einstein Telescope, had verplichtingen in de Tweede Kamer en kon daardoor niet bij de Top aanwezig zijn.

In de gezamenlijke slotverklaring over alle onderwerpen van de Nederlands-Vlaamse Top krijgt de Einstein Telescope veel aandacht. Heel concreet kondigt Vlaanderen daarin aan het initiatief te hebben genomen om dit voorjaar in Brussel verdere afspraken te maken over bundeling van krachten en inspanningen op het gebied van valorisatie, communicatie, omgevingsgerichte activiteiten en het uitbreiden van het aantal deelnemende Europese landen aan de Einstein Telescope.

In eindverklaring wordt nog eens vastgesteld dat de grensregio van België, Nederland en Duitsland een ideale omgeving is om het geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtsgolven te bouwen. Hier kunnen Europese wetenschappers en bedrijven dan aan de toekomst bouwen met de meest nauwkeurige detector voor zwaartekrachtsgolven die ooit is ontwikkeld. Deze grensregio biedt hiervoor de juiste geologische omgeving. Daarnaast is een ecosysteem van kennisinstellingen en hightechbedrijven een sterke troef.

De ministers toonden zich verheugd over de oprichting van de internationale werkgroep met ministers in het drielandengebied van de Einstein Telescope, zoals afgesproken tijdens het door Noordrijn-Westfalen georganiseerde internationale rondetafelgesprek eind 2022. Als vervolg daarop heeft Vlaanderen nu het initiatief genomen de partners in het voorjaar van 2023 in Brussel uit te nodigen om de inspanningen op een aantal gebieden verder te intensiveren.

Deel dit artikel