Meteen naar de content

Boringen en seismiek als bodemverkenners voor de Einstein Telescope

Een reeks van voorlopig een tiental grondboringen gecombineerd met seismisch onderzoek moet de komende twee jaar de exacte geologische samenstelling van de bodem in kaart brengen binnen het zoekgebied van de Einstein Telescope. Die boringen vinden verspreid plaats over het zoekgebied in Wallonië, Vlaanderen en (Nederlands) Zuid-Limburg.

250 meter diep

De zachte dempende bovenlaag met de harde onderlaag maken de bodem in het gebied geschikt voor het bouwen van het ondergronds observatorium. Daarnaast zijn boringen en seismiek nodig om specifieke informatie over de bodemlagen in kaart te brengen. De boringen zijn dan ook niet bedoeld om exacte locaties van de drie ondergrondse hoekpunten te bepalen.

Er wordt geboord tot gemiddeld 250 meter diep. Dat is nodig omdat de Einstein Telescope op 200 tot 300 meter onder de grond wordt gebouwd. De gemiddelde duur van een boring is vier tot zes weken. Zodra de locaties definitief zijn bepaald, starten de vergunningenprocedure en de communicatie met de omgeving. De beoogde locaties liggen in het buitengebied.

Aubel

De eerste boring in het Waalse Aubel in opdracht van de universiteit van Luik is recent afgerond als onderdeel van het Interreg EMR-project E-TEST. Er is geboord tot een diepte van 250 meter. De volgende boringen staan gepland vanaf het najaar. Een exacte volgorde is er nog niet, mede omdat de resultaten van een eerdere boring van invloed zijn op de locatie van een volgende boring. Afhankelijk van de analyse van de tien boringen kan het nodig zijn nog een aantal aanvullende boringen uit te voeren.  

Weerkaatsing

Waar de boringen een beeld van de bodemgesteldheid op die plek zelf geven, zorgt seismiek voor inzicht in de bodemkwaliteit tussen de boorplekken. Bij seismiek worden geluidsgolven in de bodem gestuurd. De weerkaatsing van die golven leert hoe de lagen in de bodem zijn opgebouwd.

Het programma met de boringen en seismiek is in opdracht van het projectbureau Einstein Telescope ontwikkeld. Naast de eigen deskundigen die vanuit Nikhef voor het projectbureau werken, levert TNO een bijdrage aan het begeleiden en toetsen van de uitvoering.

Programmamanager Wim Walk geeft toelichting bij de recente boringen in Aubel.
Deel dit artikel