Meteen naar de content

Adviesraad Einstein Telescope valorisatieprogramma van start

Op 31 augustus 2023 is de Adviesraad Valorisatie voor de Einstein Telescope geïnstalleerd. Deze raad heeft als opdracht advies te geven over hoe maximale impact te halen uit de technologieën die worden ontwikkeld voor de komst van de Einstein Telescope. De adviezen van dit gremium van zes deskundigen uit het toonaangevend bedrijfsleven en industrie zijn daarmee belangrijk voor het versterken voor de Nederlandse deel van het valorisatieprogramma.


Over de Einstein Telescope

De ondergrondse Einstein Telescope wordt Europa’s meest geavanceerde observatorium voor zwaartekrachtsgolven. Daarmee kunnen onderzoekers zwarte gaten horen botsen en kennis opdoen over het vroege heelal. Nederland, België en Duitsland onderzoeken samen of ze dit observatorium van wereldklasse kunnen huisvesten. Om innovatie en versnelde ontwikkeling van nieuwe technologieën voor de Einstein Telescope (ET) te stimuleren is een ET valorisatieprogramma opgezet. De Adviesraad Valorisatie begeleidt dit programma met nationale scope. Onderdeel van dit programma is een R&D-regeling voor hightech bedrijven in Nederland. Deze gaat in het najaar van start en hiervoor is ruim € 12 miljoen beschikbaar.


Wat gaat de Adviesraad doen?

De raad geeft advies over verschillende aspecten van het valorisatieproces. Zo gaat de raad adviseren over potentiële kansen voor het bedrijfsleven die kunnen voortvloeien uit de technologiedomeinen, ontdekkingen en innovaties die voortkomen uit het ET project. Daarnaast zal de raad zich bezighouden met het identificeren en aantrekken van de juiste partners en netwerken. Dit is van cruciaal belang om de kennis en technologieën effectief te kunnen commercialiseren. De adviesraad doet strategische aanbevelingen om waardevolle samenwerkingen aan te gaan. Het bewaken van de resultaten van het programma is een andere belangrijke taak. Door specifieke en meetbare doelen te stellen, kan het succes van het programma worden geëvalueerd en kunnen eventuele bijsturingen worden aangebracht. De adviesraad adviseert bij het vaststellen van deze doelen. Tenslotte houden zij zich bezig met de inrichting van de organisatie. Het opzetten van een efficiënte en goed functionerende organisatie is van belang om de vertaling van technologische doorbraken naar de praktijk te bevorderen. De raad adviseert over de optimale structuur en werking van deze organisatie. De raad komt op regelmatige basis bijeen om advies uit te brengen en de vorderingen te evalueren.

Wie zitten er in de Adviesraad?

De leden van de Adviesraad Valorisatie zijn gerenommeerde deskundigen uit het hightech bedrijfsleven en beschikken over ruime ervaring in de verwaarding van nieuwe technologieën en product/markt combinaties. Hun diverse achtergronden en kennis zullen waardevolle inzichten bieden om het ET valorisatieprogramma succesvol uit te rollen. In de raad zitten:

  • ASML – Joost Smits, EVP Development & Engineering
  • CERN – Han Dols, Head of Business Development & Entrepreneurship
  • Demcon – Dennis Schipper, CEO
  • PhotonDelta – Ewit Roos, CEO
  • S[&]T Ventures – Bart van Mierlo, Director Owner
  • VDL Groep – Geert Jakobs, CEO VDL ETG.

“We zijn blij met de oprichting van de Adviesraad Valorisatie en kijken ernaar uit om nauw met hen samen te werken. Met de toevoeging van deze raad is een belangrijke stap gezet in het waarborgen van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde verwaarding van de verwachte technologische ontwikkelingen.”

Jorg van der Meij, programmamanager LIOF
Van links naar rechts: Bart van Mierlo, Dennis Schipper, Jorg van der Meij, Joost Smits, Geert Jakobs, Han Dols en Ewit Roos. Foto: Irene Vijfvinkel
Deel dit artikel