Meteen naar de content

Nederlandse minister van plan voorstel Einstein Telescope te steunen

Europese wetenschappers en overheden bereiden op dit moment een voorstel voor om de Einstein Telescope in Europa te bouwen. Dat gaat via de roadmap van ESFRI, het European Strategy Forum for Research Infrastructures. Als een onderzoeksinfrastructuur hier op staat, is dat een soort keurmerk. Het betekent dat wetenschappers en overheden het als een belangrijke faciliteit zien.

Eén land moet de aanvraag in september indienen, en minimaal twee landen moeten het voorstel politiek steunen. Dit staat los van waar de Einstein Telescope uiteindelijk komt. Italië is van plan om het ESFRI-voorstel in te dienen. In een brief aan de kamer over wetenschapsbeleid, bevestigt minister Van Engelshoven dat zij voornemens is om dit voorstel politiek te steunen. Bij de voorbereidingen zijn wetenschappers uit verschillende landen betrokken. Het zal dan ook een gezamenlijk voorstel zijn waarin Sardinië en de Euregio Maas-Rijn beide als mogelijke locatie zijn opgenomen. Naar verwachting stellen landen zich in 2022 kandidaat om de Einstein Telescope te huisvesten. In 2023 zal de beslissing over de locatie waarschijnlijk worden genomen.

Deel dit artikel