Meteen naar de content

Wetenschappelijke partners bespreken voortgang Einstein Telescope in Aken

Negentien universiteiten en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland willen nog intensiever samenwerken aan de voorbereidingen op het ondergrondse observatorium Einstein Telescope. Zo willen ze een sterk dossier opbouwen om de toekomstige Einstein Telescope te mogen huisvesten in de Euregio Maas-Rijn, de grensstreek van de drie landen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst aan de RWTH Aachen op 15 februari.

“Einstein Telescope is niet alleen een nieuwe manier om naar het heelal te kijken”, betoogde hoogleraar Achim Stahl van de RWTH Aachen in zijn openingspresentatie voor het netwerk van kennispartners voor Einstein Telescope. “Dit observatiorium biedt ook een unieke kans om studenten en bedrijven te interesseren in de wetenschap. Het is dus heel belangrijk dat we als kennisinstellingen de handen ineen slaan om Einstein Telescope naar de Euregio Maas-Rijn te halen.”

Coördinatie

De kenniscoalitie voor Einstein Telescope ging in 2018 van start met als doel samenwerking voor het observatorium te versterken. Het gaat daarbij aan R&D voor de Einstein Telescope en aan het gezamenlijk bouwen aan een sterk dossier voor de vestiging van het observatorium in de grensregio. Sindsdien zijn grote stappen gezet op het terrein van gezamenlijk onderzoek en de samenwerking met industrie en overheden.

Tijdens hun bijeenkomst overlegden de rectoren en wetenschappelijk experts van de deelnemende kennisinstellingen over intensievere coördinatie binnen het consortium. Dat past bij de oprichting van een bestuurlijke taskforce met vertegenwoordigers uit Nederland, België en Duitsland, waarin informatie van betrokken overheden wordt gedeeld om zo te werken aan een sterke, gezamenlijke kandidatuur voor de Einstein Telescope vanuit de drie landen.

Matchmaking

Ook de kenniscoalitie ziet kansen om nauwer samen te werken, bijvoorbeeld aan de engineering en duurzaamheidsaspecten van de bouw en het bedrijf van Einstein Telescope. Zo werd er gesproken over matchmakingsessies voor onderzoekers die willen deelnemen aan de voorbereidingen van Einstein Telescope.

Naast discussie over gezamenlijke R&D kregen de deelnemers informatie over de lopende geologische en planologische haalbaarheidsstudies in de Euregio Maas-Rijn. Ook werd er gesproken over de verschillende overlegstructuren waarin Europese onderzoekers en overheden bespreken welke locatie uiteindelijk de Einstein Telescope zal krijgen toegewezen. Naar verwachting nemen Europese overheden die beslissing in 2025.

Leden van de Nederlands-Belgisch-Duitse kenniscoalitie voor Einstein Telescope
Nikhef, KU Leuven, Universiteit Maastricht, Universiteit Genk, Universiteit Hasselt, RWTH Aachen, UC Louvain, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen, Université de Liège, Université Libre de Bruxelles, Universität Hamburg, Université de Mons, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Leibniz Universität Hannover, Max-Planck Institut für Gravitationsphysik – Albert Einstein Institute, Fraunhofer Institute for Laser Technology. Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Ruhr Universität Bochum.

Foto’s: ET-EMR / Gieljan de Vries

Deel dit artikel