Meteen naar de content

Actuele regelingen

Wilt uw bedrijf bijdragen aan de ontwikkeling van de toekomstige Einstein Telescope? Bekijk hier de actuele R&D regelingen.

R&D-regeling voor hightech bedrijven

Het ET valorisatieprogramma is bedoeld voor samenwerkingverbanden van hightech bedrijven. Bedrijven kunnen vanaf het najaar van 2023 een aanvraag indienen voor een van de technologiedomeinen. Regionale ontwikkelingsmaatschappij voor (Nederlands) Limburg LIOF voert de regie, mede namens de ministeries van EZK en OCW, Nikhef en de Provincie Limburg (NL). De drie servicepunten bij de regionale ontwikkelingsmaatschappijen BOM (Brabant), InnovationQuarter (Zuid-Holland) en Oost NL (Oost-Nederland) zoeken landelijk aansluiting bij hightech ecosystemen rond de technische universiteiten. Samen het bedrijfsleven en kennisinstellingen wordt gebouwd aan consortia.

Vlaamse initiatieven

In Vlaanderen startte begin 2023 aan het Fonds Wetenschappelijk onderzoek (FWO) een projectteam dat is toegewijd aan de voorbereidingsfase van de Einstein Telescope. Het is de prioriteit om het huidige ecosysteem van Vlaamse betrokken kennisinstellingen, bedrijven en (lokale) overheden verder door te ontwikkelen. In eerste lijn ligt de focus vooral bij het informeren van de Vlaamse bedrijven over het project. Daarbij is er bijzondere aandacht voor de (technologische en andere) vereisten die aansluiten bij de competentie van elk individueel bedrijf.

Daarnaast wordt er druk gewerkt om de valorisatiemogelijkheden van de Einstein Telescope voor Vlaanderen in kaart te brengen en de voortrekkende rol als kenniseconomie te bestendigen. Ondernemingen worden gestimuleerd om een innovatiesprong te maken voor de ontwikkeling van componenten voor de Einstein Telescope. Dit kan onderzoek zijn ter voorbereiding op de kandidatuurstelling, maar ook de ontwikkeling van componenten die nadien in de Einstein Telescope gebruikt worden.

Valorisatie in Wallonië

Om te profiteren van de ontwikkelingen van twee belangrijke voorbereidende projecten, het R&D-project E-TEST en zijn economische tegenhanger ET2SMEs, is in Wallonië eind 2023 een industriële valorisatiestrategie voor de Einstein Telescope opgezet, gezamenlijk door GRE Liège, ULiège en de Waalse competitieve clusters.

Het doel is om consortia op te richten van universiteiten, onderzoekscentra, hogescholen en bedrijven die samenwerken aan de technologische uitdagingen van de Einstein Telescope. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de vier Waalse competitiviteitsclusters: Skywin, Mecatech, Greenwin en Logistics in Wallonia. Deze clusters zijn gespecialiseerd in de belangrijkste technologieën en uitdagingen van de ET (instrumenten, infrastructuren, circulariteit, energie en logistiek) en verenigen meer dan 1.000 bedrijven (KMO’s en grote ondernemingen), onderzoekscentra, universiteiten en hogescholen, waarvan er bijna 100 al interesse hebben getoond in het Einstein Telescope-project.