Meteen naar de content

Onderzoek naar omgevingsvriendelijke logistieke oplossingen

Is het mogelijk bij de bouw van de Einstein Telescope in de grensstreek van België, Nederland en Duitsland veel gronden en materialen op een andere manier aan en af te voeren dan per vrachtauto? Zou het mogelijk zijn om het spoor hierbij in te zetten? En zo ja, kan het knooppunt van spoorwegen in het Waalse Montzen (gemeente Plombières) daarbij een centrale rol spelen?

Dat is de kern van een onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd vanuit het projectbureau Einstein Telescope – Euregio Maas-Rijn. Het projectbureau is hierover in gesprek met de Belgische spoorbeheerder Infrabel en met de Belgische spoorwegmaatschappij NMBS. Ook de gemeente Plombières is hierover geïnformeerd en die staat in principe niet onwelwillend tegenover dat idee. Dat geldt eveneens voor de Waalse overheid in Jambe-Namen. Daarmee is er ruimte gekomen om hiernaar een onderzoek te doen. Op basis van de resultaten kunnen dan definitieve besluiten genomen worden.

Zuinig op het landschap

Projectleider Guid Bartholomée: “Vanzelfsprekend werken we aan plannen voor een bouwfase waarin we zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving willen veroorzaken. We voelen ons verplicht om zuinig op het landschap en de natuur te zijn. Ook duurzaamheid speelt een grote rol bij wat we onderzoeken. Bij de logistieke kant van dat verhaal kijk je bijna automatisch naar vervoer over spoor. Bij die verkenning komt het emplacement in Montzen dan al snel in beeld.”

Constructief

Het treinstation en het emplacement in Montzen wordt zeer beperkt gebruikt. Het is volgens Guid Bartholomée nog te vroeg om in te schatten of het daadwerkelijk gaat lukken het emplacement van Montzen voor logistiek in te zetten en op welke manier dat zou kunnen zijn: “We hebben goede, constructieve gesprekken met Infrabel en NMBS gehad. Zij denken op een positieve manier mee, maar er moet ook nog wel het een en ander in kaart worden gebracht voordat we een volgende stap kunnen zetten.”

Vervolg

Het onderzoek naar de logistiek zegt overigens niets over de locaties voor de drie hoekpunten van de Einstein Telescope. De plekken voor die drie hoekpunten worden bepaald na onder andere verder geologisch onderzoek van de bodem. In 2025/2026 wordt op Europees niveau beslist waar de Einstein Telescope wordt gebouwd. Naast de grensregio van België, Nederland en Duitsland ijvert ook het Italiaanse Sardinië hiervoor. De bouwfase is voorzien van 2028 tot 2035.

Deel dit artikel