Meteen naar de content

‘Voorkomen dat we in onze eigen bubbel belanden’

‘Bouw dat ding maar op Sardinië!’ In februari organiseerden we acht bijeenkomsten voor inwoners van het Belgische en Nederlands zoekgebied voor de Einstein Telescope. Er was veel enthousiasme, maar ook weer niet iedereen staat te springen, zo bleek.

Toen ik anderhalf jaar geleden begon als communicatieadviseur voor de Einstein Telescope was mijn kennis over dit project beperkt. Ik had er wel eens wat over gelezen in de krant, maar het was tot dan toe een ver-van-mijn-bed-show. Hoewel ik nog steeds niet kan uitleggen hoe zwarte gaten precies ontstaan, ben ik inmiddels wel redelijk ingewerkt in de wereld van zwaartekrachtsgolven. Wat mij aansprak in deze rol is dat ik eraan kan bijdragen dat zo’n abstract wetenschappelijk project als de Einstein Telescope ook ‘iets van de mensen’ wordt. Op een begrijpelijke en toegankelijke manier laten mijn communicatiecollega’s en ik zien waar de kansen liggen voor de wetenschap, voor bedrijven, voor het onderwijs en voor inwoners. Via onze website, nieuwsbrief en sociale media delen we actueel nieuws, achtergrondverhalen en interviews. Hierbij zijn we positief, maar ook realistisch over alle onzekerheden die er nog zijn totdat de haalbaarheidsstudie is afgerond.

Over het algemeen juichen mensen technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen toe, maar wanneer er in jouw buurt geboord of gebouwd wordt, sta je er waarschijnlijk toch iets anders in. Het gesprek aangaan en een luisterend oor bieden is dan nodig. Daarom trok het projectbureau van buurthuis naar buurthuis om omwonenden van de boorlocaties te informeren, hun vragen te beantwoorden en hun adviezen op te halen. Hoe goed je zo’n bijeenkomst ook voorbereidt, het is toch altijd spannend hoe de avond verloopt. Het is onderdeel van mijn vak om me te verplaatsen in de leefwereld van de verschillende doelgroepen. Dat maakte dat ik 90 procent van de gestelde vragen en opmerkingen had verwacht. Een mooie bevestiging dat we de juiste dingen communiceren. Maar juist in die overige 10 procent, daar ligt de verrassing. Het zijn die vragen die je aan het denken zetten, die je scherp houden en die ervoor zorgen dat we niet in onze eigen bubbel belanden.

Als je je dagelijks begeeft tussen gepassioneerde wetenschappers die een fonkeling in hun ogen krijgen als ze over de Einstein Telescope praten, is het goed om je luisterend oor bewust ook aan de andere kant te leggen. En daarom ben ik de ruim 700 mensen die de moeite namen onze informatieavond te bezoeken dankbaar. Dankzij hen voeren we andere gesprekken, blijven we zoeken naar betere oplossingen en wordt ons bidbook sterker. Gelukkig waren er ook veel omwonenden die vooral de kansen zagen. Kansen voor hun geliefde landschap of voor hun kinderen en kleinkinderen. Met de zorgen en adviezen zijn we aan de slag. Want duidelijk is: alleen samen kunnen we dit unieke project realiseren. In de dialoog tussen de wetenschap en de gemeenschap ligt de sleutel tot succes.

—Dewi Andoetoe

Dewi Andoetoe werkt als zelfstandig communicatieadviseur voor het projectbureau Einstein Telescope – Euregio Maas-Rijn en woont in Maastricht.

Deel dit artikel