Meteen naar de content

Federaal België: ruim 4 miljoen euro voor voorbereiding Einstein Telescope

De Belgische federale regering trekt 4 miljoen euro uit voor de huidige voorbereidende fase voor de Einstein Telescope. De ministerraad heeft het voorstel daartoe van staatssecretaris Thomas Dermine (Wetenschapsbeleid) goedgekeurd.

De financiering is bestemd voor de voorbereidende fase van het project en voor deelname aan studies onder leiding van de E.T. Organisatie (ETO) voor de periode 2024-2026.

De Belgische federale staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine
Belgisch federaal staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine

De Belgische (federale) staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine wil met deze  financiering voor de voorbereidende fase een signaal afgeven: “We willen van het drielandenpunt, en België in het bijzonder, opnieuw het centrum van de wetenschappelijke wereld maken en deze toekomstgerichte onderzoeksinfrastructuur in het EMR-gebied oprichten.”

Al eerder maakte heeft de Vlaamse regering aangekondigd een financiële bijdrage te reserveren van respectievelijk zes en twee miljoen euro voor de haalbaarheidsfase van deze ondergrondse telescoop en voor ontwikkeling van specifieke technologieën. Dat laatste is onderdeel van de 21 miljoen euro die Vlaams minister Brouns enkele maanden aankondigde voor technologische ontwikkelingen in meer brede zin.

Vanuit Wallonië maakt minister Willy Borsus recent bekend 10 miljoen euro vrij te maken voor vier onderzoeksprojecten voor de Einstein Telescope, die worden belegd bij Waalse universiteiten.

Deel dit artikel